Parametri di ricerca comunicati: Editore: Tokyo gaikokugo daigaku Asija Afurika Gengo Bunka Kenkyujo
nuova ricerca raffina 1 - 7  di 7
 
salva ricerca
  Autore Titolo   Anno Tipo Genere    
1 BEISEMBIEV, Timur K.   9784863370012 Annotated indices to the Kokand Chronicles       2008 Monografia  Altro  
2 YAJIMA Hikoichi    Caravan routes across the Zagros mountains in Iran = Iran Zagrosu yama myaku koe noo kyaraban roto       1988 Monografia  Altro  
3 KAMIOKA Koji    Indo yosei kai-ki ni okeri chi-iki kan koryu no kozo to kino dau chosa hokoku 2       1979 Monografia  Altro  
4 TAKEHARA Shin    "Iran no minwa" no wakei bunrui to mochiku kan = Typology and motif lists of "Iranian folktales"       2000 Monografia  Altro  
5 KAMIOKA Koji    Periodic markets in Gilan : A preliminary report = Giran no teiki ichi : 1986 nendo yobi chosa hokaku       1988 Monografia  Altro  
6 SHIMIZU Naomi   9784863370258 Teheran-shu no seisho       2009 Monografia  Altro  
7 KARMINAGI, Muḥammad Qāżi Vafāʾ   9784863372016 Tuḥfat al-Khānī or Tārīkh-i Muqīm Khānī : an early Manghit chronicle in Central Asia       2015 Monografia  Altro  
nuova ricerca raffina 1 - 7  di 7
 
salva ricerca