Parametri di ricerca comunicati: Autore: KAMIOKA Koji
nuova ricerca raffina 1 - 6  di 6
 
salva ricerca
  Autore Titolo   Anno Tipo Genere    
1 YAJIMA Hikoichi    Caravan routes across the Zagros mountains in Iran = Iran Zagrosu yama myaku koe noo kyaraban roto       1988 Monografia  Altro  
2 SHIMIZU Naomi   9784863370876 Gomu-shū no seisho = Sacred places in Qom province       2011 Monografia  Altro  
3 KAMIOKA Koji    Indo yosei kai-ki ni okeri chi-iki kan koryu no kozo to kino dau chosa hokoku 2       1979 Monografia  Altro  
4 KAMIOKA Koji    Motala'at-e larestani 1 - Vazeha-ye asasi-ye lari       1358 Monografia  Altro  
5 KAMIOKA Koji    Periodic markets in Gilan : A preliminary report = Giran no teiki ichi : 1986 nendo yobi chosa hokaku       1988 Monografia  Altro  
6 SHIMIZU Naomi   9784863370258 Teheran-shu no seisho       2009 Monografia  Altro  
nuova ricerca raffina 1 - 6  di 6
 
salva ricerca