Parametri di ricerca comunicati: Autore: HERODOTUS
nuova ricerca raffina 1 - 20  di 26
salva ricerca
  Autore Titolo   Anno Tipo Genere    
1 HERODOTUS    Eine Auswahl aus der Neueren Forschung       1965 Monografia  Altro  
2 HERODOTUS    La battaglia di Platea       Titolo analitico    
3 HERODOTUS    La battaglia di Salamina       Titolo analitico    
4 HERODOTUS    L'Egitto       Titolo analitico    
5 HERODOTUS    Erodotos : epta noubeles kai tria anekdota       1981 Monografia  Altro  
6 HERODOTUS    The famous hystory of Herodotus       1967 Monografia  Materiale grafico  
7 HERODOTUS    Herodoti historiae       1958 Monografia  Altro  
8 HERODOTUS   9783322003591 Herodoti Historiae       1987 Monografia  Altro  
9 HERODOTUS    Herodoti historiarum libri IX       1928 Monografia  Altro  
10 HERODOTUS    Herodoti Musae       1830 Monografia    
11 HERODOTUS    Herodotos       1968 Monografia  Altro  
12 HERODOTUS    Herodotus       1960 Monografia  Altro  
13 HERODOTUS   9781853991851 Herodotus Book II       1998 Monografia  Altro  
14 HERODOTUS    Histoires       1970 Monografia    
15 HERODOTUS    Historieen       1975 Monografia  Altro  
16 HERODOTUS    The History of Herodotus       1890 Monografia    
17 HERODOTUS    Le Istorie       1947 Monografia    
18 HERODOTUS   995924041x al-kitab ar-rabi' min tarikh Hirudutus (Hirudut) : al-kitab as-skishi wa-'l-kitab al-libi = Hrodotou Iztoria vivlion D = Herodoti Historiae liber IV       2003 Monografia  Altro  
19 HERODOTUS    La Lidia e la Persia       Titolo analitico    
20 HERODOTUS    Mousai       1883 Monografia  Altro  
nuova ricerca raffina 1 - 20  di 26
salva ricerca